Show simple item record

dc.creatorGeorgieva, Kalina / Георгиева, Калинаen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T11:45:27Z
dc.date.available2019-08-09T11:45:27Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/191
dc.description.abstract[EN] Iatrogenic complications due to prosthetic treatment with partial and complete acrylic dentures arc a serious problem for dentists. The variety of factors causing them complicates diagnosis. The most common complications of the oral mucosa and residual ridge of the prosthetic field, damages to the periodontium and hard dental tissues of the abutment teeth, the most common clinical and laboratory mistakes, as well as the materials used for fabrications acrylic dentures are examined. A set of instructions for precise diagnosis and treatment plan in such cases is compiled and put forth. The necessity of allergic tests to dental materials is confirmed in cases of specific individual complaints due to oral allergic syndrome, but no professional allergic diagnostics has been carried out. A prototype of a device for injection molding of acrylics is designed and constructed. It modifies the existing injection molding technology used in denture fabrication. The serial production of partial and complete acrylic dentures is possible by dividing the processes of injection molding and acrylic polymerization by introducing a sealed lid replacing the pressure of the pneumatic cylinder. In addition to standard capsules, capsules with different volume could be used. This could reduce the waste of materials. A method for fixing the wire wrought clasps is proposed so that partial acrylic dentures with wire wrought clasps could be fabricated with injection molding technique. In this way the application of the injection molding of acrylics is expanded; another type of prosthetic restorations could be produced. The serial mode of the device optimizes the time and cost of fabrication. A standard for minimum adhesion in upper complete acrylic dentures is proposed - 13N when conventional cuvette technique is used for fabrication of such dentures, as well as 15.5N when injection molding technology is used.en_US
dc.description.abstract[BG] Ятрогенните прояви при пациенти, лекувани с частични и цели плакови протези, са сериозен проблем за лекаря по дентална медицина. Полиетиологичният им характер затруднява диагностицирането им. Разгледани са уврежданията на лигавицата и костта на протезното поле. уврежданията на пародонта и твърдите зъбни тъкани на опорните зъби. най-честите клинични и лабораторни пропуски, както и използваните материали за изработка на плакови протези. Предложен алгоритъм на поведение на лекаря по дентална медицина за диагностика и лечение на пациенти с такъв проблем. Потвърдена е необходимостта от изследване за алергия към дентални материали на всички пациенти със субективни оплаквания за орален алергичен синдром, но без проведена до момента професионална алергологична диагностика. Проектиран и конструиран е прототип на устройство за инжекционно пресоване на акрилови пластмаси, модифициращо съществуващата инжекционна технология. Серийното производство на плакови протези е възможно чрез разделяне процесите на инжектиране и полимеризация на акриловата пластмаса посредством въвеждане на уплътнен капак, който замества действието на пневматичния цилиндър. Освен стандартни капсули, се използват и капсули с различен обем, което оптимизира преразхода на материал. Предложен е метод за фиксиране на телените елементи при частични плакови протези, което прави възможно тяхната изработка с настоящото устройство. Така приложението на инжекционното пресоване на акрилови пластмаси се разширява с изработването на още един вид протезни конструкции, а серийният режим на работа на устройството оптимизира времето и разходите по изработката. Предложен е стандарт за адхезионен минимум, необходим за задържане на горни цели плакови протези- 13N при конвенционална кюветна техника и 15.5N при инжекционна технология.BG
dc.subjectdentalen_US
dc.subjectprostheticen_US
dc.subjectacrylic denturesen_US
dc.subjectcomplicationsen_US
dc.subject.classificationОртодонтия / Orthodonticsen_US
dc.titleIatrogenic Complications Due to Prosthetic Treatment with Partial and Complete Acrylic Dentures // Ятрогенни прояви при лечение със снемаеми частични и цели плакови протезиen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailkalina.georgieva@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Prosthetic Dental Medicineen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages206en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record