Show simple item record

dc.creatorИскилиева, МариетаBG
dc.creatorIskilieva, MarietaEN
dc.date.accessioned2022-02-14T09:24:11Z
dc.date.available2022-02-14T09:24:11Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/1849
dc.description.abstractЦелта на настоящето проучване е да се уточни честотата на определени усложнения при eдноплодна бременност след физиологично забременяване и след асистирани репродуктивни технологии и да се предложи алгоритъм за проследяването им. Задачите, които поставихме и според които получихме съответните изводи са следните: Да се определят методите за ранно откриване на високорискови бременни в различните срокове от бременността, предвиждане на евентуални усложнения при бременни след АРТ и изготвяне на алгоритъм за проследяване на бременностите след АРТ. Да се изчисли честотата на бременностите, при които се е развила ПЕ, ГД и IUGR и да се определят факторите, които имат връзка с тези усложнения. Да се сравнят стойностите на показатели през първи триместър от бременността-PAPP-A и f-bhCG при бременни след АРТ, с тези след спонтанно забременяване. Да се сравнят вида и честотата на УЗ находки от първи и втори триместър от бременността, установени по време на специализираните прегледи-фетална морфология на плода при двете групи. Да се анализират бременните с неуспешно завършила бременност и извънматочна бременност след АРТ и след спонтанно забременяване и да се определят възможните рискови фактори и възможности за профилактика. За първи път у нас е разработен проблемът за усложненията на бременността след АРТ и е изготвен план за проследяване на бременни жени след АРТ, проведено е проучване и на неуспешните бременности в първи триместър от бременността след АРТ. Демонстрирана е вероятната връзка на дебелината на ендометриума в деня на ЕТ при жени с IUGR. Проведен е задълбочен анализ, на начина на родоразрешение след АРТ и на бременностите усложнени с ГД, ПЕ и IUGR.BG
dc.description.abstractThe purpose of this study is to determine the incidence of preeclampsia, gestational diabetes and IUGR in single physiological pregnancies and pregnancies after assisted reproductive techniques (ART) and to propose an algorithm for their follow-up. The tasks we set out and according to which we have obtained the following conclusions are: to determine the methods for early detection of high-risk pregnancies, predict possible complications in pregnancies after ART, and develop an algorithm for pregnancy monitoring. To calculate the incidence of pregnancies with PE, GD and IUGR and identify the risk factors. To compare the first-trimester markers PAPP-A and f-bhCG in pregnant women after ART and spontaneous pregnancy. To compare the specific ultrasound findings in the first and second trimesters of pregnancy in both groups. To analyse pregnant women with unsuccessful pregnancy and ectopic pregnancy after ART and after spontaneous pregnancy and identify possible risk factors and options for prevention. For the first time in Bulgaria, the problem of pregnancy complications after ART (GD, PE and IUGR) was reported, and an algorithm for the follow-up was proposed. The probable relation between endometrial thickness on the day of embryo transfer and IUGR has been demonstrated. An extended analysis of the mode of delivery after ART was performed.en_US
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectpregnancyen_US
dc.subjectassisted reproductive techniques (ART)en_US
dc.subjectendometrial thickness, complicationsen_US
dc.subject.classificationАкушерство и гинекология / Obstetrics and Gynaecologyen_US
dc.titlePregnancy Complications after Assisted Reproductive Techniques // Усложнения на бременността след асистирани репродуктивни техникиen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailoa@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по акушерство и гинекология / Department of Obstetrics and Gynaecologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages225en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record