Show simple item record

dc.creatorElena Domuschieva / Елена Домусчиева
dc.date.accessioned2022-01-07T07:41:52Z
dc.date.available2022-01-07T07:41:52Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/1754
dc.description.abstractIn recent years, there has been a significant increase in the incidence of stenotic-occlusive lesions in the ilio-femoro-popliteal arterial segment. The main goal in treating patients with this type of lesion is to reduce cardiovascular risk and improve the quality of life. The most commonly used methods are - single-stage and multi-stage. We performed a comparative analysis of the single-stage and multi-stage surgical treatment methods in terms of safety, efficacy, early and late complications. The study conducted is a retrospective, case-control type. The sample consists of 299 patients randomized into two groups: single-stage method group - 135 patients and multi-stage method group - 164 patients. Using a single-step approach in Fontaine IV is associated with a low risk of rethrombosis and exitus and high short-term (up to 1 year - 84.4%) and medium-term (up to 3 years - 69.6%) survival rate. Applying a multi-stage method in Fontaine IIb-III is associated with a low risk of rethrombosis and exitus and a high survival rate. Regarding the management of stenotic-occlusive lesions in the ilio-femoro-popliteal arterial segment, the current study confirmed the hypothesis that the multi-stage method used in clinical stages Fontaine IIb and III is superior to the single-stage one applied in Fontaine III and IV.en_US
dc.description.abstractПрез последните години се наблюдава чувствително нарастване на честотата на стенотично-оклузивните лезии в илио-феморо-поплитеалния артериален басейн. Главната цел при третирането на пациенти с такъв тип лезии е да се редуцира сърдечно-съдовия риск и да се подобри качеството на живот. Най-често прилаганите методи са – едноетапен и многоетапен. Извършихме сравнителен анализ на едноетапния и многоетапния хирургичен метод на лечение по отношение на безопасност, ефективност, ранни и късни усложнения. Изследването, което проведохме е ретроспективно, тип “случай-контрола”. Извадката се състои от 299 пациента, рандомизирани в две групи според метода: едноетапен - 135 пациенти и многоетапен - 164 пациенти. Прилагането на едноетапен метод във Fontaine IV е свързано с нисък риск за ретромбоза и екзитус и висока краткосрочна (до 1г. - 84.4%) и средносрочна (до 3г. - 69.6%) вероятностна преживяемост. Прилагането на многоетапен метод във Fontaine IIb-III е свързано с нисък риск за ретромбоза и екзитус и висока вероятностна преживяемост: до 1г. - 91.4%; до 3г. - 78.1%; до 5г. - 69.2%; над 5г. - 65.6%, което е значителен постхирургичен клиничен резултат. Във връзка с менажирането на стенотично-оклузивни лезии в илио-феморо-поплителания артериален сегмент, от настоящото проучване се потвърди хипотезата, че многоетапният метод приложен в клинични стадии Fontaine IIb и III превъзхожда едноетапния, приложен във Fontaine III и IV.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectstenotic-occlusive lesionsen_US
dc.subjectmulti-stage surgical treatmenten_US
dc.subjectrethrombosisen_US
dc.subject.classificationХирургия / Surgeryen_US
dc.titleSurgical Strategy in the Treatment of Multilevel Stenotic-Occlusive Arterial Lesions of the Ilio-Femoro-Popliteal Segment // Хирургична стратегия при лечението на етажни стенотично-оклузивни артериални лезии в илио-феморо-поплитеалния артериален сегментen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailoa@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по хирургични болести / Department of Surgeryen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages176en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record