Show simple item record

dc.creatorКленске, ЮлияBG
dc.creatorKlenske, JuliaEN
dc.date.accessioned2019-08-09T09:26:32Z
dc.date.available2019-08-09T09:26:32Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/169
dc.description.abstractПрез последните десет години в Германия един от стандартните методи за лечение при дисфункционални маточни кръвотечение е метода на ендометриалното аблацио. Познати са различни методи за извършване на аблацио на ендометриума . Цел на дисертационния труд е да се проучат резултатите от приложението на метода на глобално аблацио на ендометриума и неговия успех по отношение на достигане на аменорея, хипоменория или регулация на меструационния цикъл, както и подобряване на качестото на живот на пациентките и предотвратяване на извършването на хистеректомия. Допълнително статистически се изследва времетраенето на операцията и процента на интра и следоперативни усложнения. Извършват се предоперативни и следоперативни анкети, с въпроси до каква степен пациентките са доволни от извършеното лечение и биха ли го препоръчали на свои близки и приятели. В дисертационния труд се извършва и сравнение между метода на "златната мрежа" с други методи на аблацио на ендометриума, предимно от първото поколение, както и сравнение с хормоналните методи в този случай - спирала с левоноргестрелово покритие Мирена От периода януари 2010 до декември 2012 г в клиниките Баден Баден и Албщат са лекувани по този метод общо 80 пациентки. Възрастта на пациентките е от 37 най-ниска регистрирана възраст до 56 най-висока регистрирана възраст, средно 46 години . С най-висок относителен дял е възрастовата група от 40 до 50 години Основният симптом като индикация за оперативната терапия е силно и дълготраещо кръвотечение с влияние върху качеството на живот. При всички пациентки предоперативно е изключена прекарциноза или малигном. Всички пациентки се представят предоперативно в гинекологичната амбулатория с цел индикация на лечението. Извършва се гинекологичен преглед, статус презенс и видеозоново изследване. Контролни прегледи се извършват шест месеца след извършването на операцията в гинекологичната амбулатория. При всички пациентки се попълва анкета, състояща се от две части. Изпълнението на всички статистически методи в Доктората е проведено с помощта на статистически софтуерен пакет VEPROPOL 2,0. Използвани са анкетните листи попълнени от пациентките, както и данни събирани от епикризи по време на болничния престой по повод на хирургичното лечение и досиетата в компютърната система на LORENZO. Meтодът на аблацио на ендометриума по метода Nova Sure сьс продължителност до 90 секунди, е най-бързият от всички методи, които се използват в днешно време за аблацио на ендометриума и единственият метод, който може да се използва без предварителна хормонална подготовка на лигавицата на матката. Чрез него се достига в голям процент до аменорeя, не се наблюдават интра и постоперативни усложнения. Всички пациентки оперирани по метода на златната мрежа се оплакват от дълги години от силни и дълготрайни кръвотечения, при 2/3 от пациентките оплакванията са по-дълги от 2 години. Силата и продължителността на менструационното кървене са при почти всички пациентки 10 дни или повече от 10 дни в месеца и са необходими минимум 10 или повече от 10 превръзки или тампони на ден. При 99 от пациентките кръвотеченията оказват влияния върху различни аспекти на качеството им на живот, социален и фамилиарен, както и върху работоспособността им, като оплакванията по една скала от 0 (не страдам) до 10 (страдам максимално) са при 2/3 от пациентките с максималния брой точки - 8, 9 и 10. При повече от половината от пациентките се е налагало извършването на многобройни кюртажи, поради силни кръвотечения Повече от половината пациентки са били решени за извършване на хистеректомия, поради силни и дълготрайни кръвотечения, ако извършената оперативна интервенция : аблацио на ендометриума не бъде успешна. Над 80 от пациентките не се оплакват от болки в следоперативния период или имат леки болки, без да е необходимо да вземат болкоуспокояващи средства. При над 80 от пациентките след извършване на аблацио на ендометриума се достига до аменория или спотинг, а броя на превръзки или тампони необходими след операция както и на дни с кръвотечения в месеца са значително по-малко, в сравнение със силата и дълготрайността на кръвотеченията преди операцията. При над 90 от пациентките не беше необходимо извършването на друго лечение след аблацио на ендометриума, а само при 5 пациентки се наложи извършването на хистеректомия. Половината от пациентките са били в болнични само за 2 дни, а останалите за максимално 1 седмица , най-много 2 седмици. За сравнение при хистеректомия, пациенките в Германия са 6-8 седмици в болнични. Почти всички пациентки биха се подложили отново на тази операция или биха я препоръчали на най-добрата си приятелка. Максимално доволни от резултата на операцията по една скала от 0-недоволни до 10 максимално доволни с най- много точки( 8, 9 и 10) са почти 80 от пациентките. Най-често се научава за този метод на лечение от различните страници и форуми по интернет, или от лекуващия лекар-гинеколог или домашен лекар, както и препоръка от близки или приятели. Органосъхраняващата операция ,особено при по-млади пациентки се отразява на качеството на живот и психиката на тези пациентки. Болничният престой не е отражение на следоперативното възстановяване, а е по изискване на Здравните каси 2 дни. При нито една от оперираните пациентки не се наложи поради усложнение по-дълъг болничен престой, пациентките се възстановяват много бързо и ако изискването на здравните каси за следдоперативния престой се промени и лечението се извършва амбулаторно, което медицински е напълно възможно, могат да бъдат спестени много разходи на болниците и максимално ще се материализира ефекта на този щадящ хирургичен метод.BG
dc.description.abstractNovaSure Impedance-Controlled System for Endometrial Ablation Study Objective: To assess the efficiency and safety of the NovaSure endometrial ablation system in women with severe dysfunctional uterine bleeding (DUB). Patients: 80 premenopausal women whose menorrhagia was unresponsive to medical therapy, who had completed childbearing, and who had undistorted uterine cavities. Intervention: Endometrial ablation with the NovaSure system. Measurements and Main Results: Diaries were used to qualify patients for the study, as well as for posttreatment evaluation of menstrual blood loss and bleeding pattern (amenorrhea, spotting, hypomenorrhea, eumenorrhea, menorrhagia). No drug or mechanical endometrial pretreatment was administered. Position of the uterus was not a factor in patient selection. No intraoperative or postoperative complications occurred. Treatment time averaged 94 seconds. CONCLUSION: Long-term clinical results demonstrate that the NovaSure system is a safe and effective method for treatment of women with menorrhagia secondary to DUB, yielding high amenorrhea and success rates, with low re-treatment rates. The NovaSure System is safe and effective in treating women with DUB. Endometrial pretreatment is not necessary, and presence of blood in the uterine cavity during treatment is not a limiting factor. No intraoperative or postoperative complications were observed. Treatment time averaged 94 seconds; 48 of the patients reported amenorrhea. Hysterectomy was avoided in 97.2 of patients in follow-up. Long-term clinical results indicate that the NovaSure System is: 1. Safe and effective treatment modality for women with menorrhagia secondary to DUB. 2. NovaSure ablation system is the only system that does not require endometrial pre-treatment. 3. The system was found to be very easy to use. 4. Because of a number of safety features employed, NovaSure system should be considered a system of choice in treatment of menorrhagia due to benign causes. 5. Long-term results obtained in this study are consistent with the results published in the literature and seem to be quite durable.en_US
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectgynaecologyen_US
dc.subjectendometrialen_US
dc.subjectablationen_US
dc.subjectuterineen_US
dc.subjectbleedingen_US
dc.subjectNovaSureen_US
dc.subjectamenorrheaen_US
dc.subject.classificationАкушерство и гинекология / Obstetrics and Gynaecologyen_US
dc.titleGlobal Endometrial Ablation with NovaSure for Dysfunctional Uterine Bleeding Treatment: A New Organ-Saving Surgical Treatment // Глобалното аблацио на еднометриума на матката по метода на златната мрежа (NovaSure) като нов органосъхраняващ оперативен метод при дисфункционални маточни кръвотеченияen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailoa@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по акушерство и гинекология / Department of Obstetrics and Gynaecologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages176en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record