Show simple item record

dc.creatorMarinov, Dimitar
dc.creatorМаринов, ДимитърBG
dc.date.accessioned2021-11-17T14:31:51Z
dc.date.available2021-11-17T14:31:51Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/1629
dc.description.abstractThe study aimed to assess the nutritional status and physical activity in students with adolescent idiopathic scoliosis (AIS). The study included 98 adolescents from the city of Varna aged between 10 and 18 years (average 13.6) with AIS diagnosed by a doctor and 73 age and gender-matched controls. The methods used include a survey on eating habits, a food frequency questionnaire (FFQ), a questionnaire on physical activity in adolescents (PAQ-A), anthropometric measurements using bioelectrical impedance analysis, measurement of vitamin D in serum during the winter and statistical analysis. Of all children with AIS, 80% had mild curvatures (between 10 ° and 24 °), 14% had a moderate (between 25 ° and 44 °), and 6% had severe curvatures (above 45 °). Using the data from anthropometric measurements, body mass index for age (BMIA) and body fat percentage for age (% BFA) were calculated for all participants. In children with AIS, a significantly higher rate of thinness was found according to WHO criteria for BMIA and a higher incidence of underfat compared to the control group. Students with AIS consumed significantly less fruit, vegetables, fish and chicken than the control group. Consumption of milk and dairy products was low in both groups. Vitamin D deficiency was widespread in both groups. The physical activity of children with AIS was significantly lower than that of healthy children. It was lowest in children with moderate and severe AIS.en_US
dc.description.abstractЦелта на проучването бе да се установят особеностите в хранителния статус и физическата активност при деца с адолесцентна идиопатична сколиоза (АИС). В проучването се включиха 98 юноши от град Варна на възраст между 10 и 18 години (средно 13,6) с АИС диагностицирана от лекар, както и 73 контроли съвпадащи по пол и възраст. Използваните методи включват анкета за навици на хранене, въпросник за честота на хранителна консумация (FFQ), въпросник за физическа активност при юноши (PAQ-A), антропометрични измервания с помощта на биоелектричен импеданс анализ, измерване на витамин D в серум през зимния сезон и статистическа обработка. От всички деца с АИС, 80% са с лека степен на изкривяване (между 10° и 24°), 14% са със средна (между 25° и 44°), а 6% са с тежка степен (над 45°). Използвайки данните от антропометричните изследвания бяха изчислени индекс на телесна маса за възраст (ИТМВ) и процент телесни мазнини за възраст (%ТМВ) за всички участници. При деца с АИС бе установен значително по-висок дял на измършавяване според критериите на СЗО за ИТМВ както и поднормен %ТМВ спрямо контролната група. Учениците с АИС консумират значително по-рядко плодове, зеленчуци, риба и пилешко месо в сравнение с контролната група. Консумацията на мляко и млечни продукти е ниска и при двете групи. Дефицитът на витамин D е особено чест и при двете групи. Физическата активност на децата с АИС е значително по-ниска от тази при здравите деца. Най-ниска бе при децата със средни и тежки изкривявания.BG
dc.publishermen_US
dc.subjectscoliosisen_US
dc.subjectadolescent idiopathic scoliosis (AIS)en_US
dc.subjectnutritional statusen_US
dc.subjectphysical activityen_US
dc.subject.classificationХигиена и епидемиология / Hygiene and Epidemiologyen_US
dc.titleNutritional Status and Physical Activity in Adolescent Idiopathic Scoliosis in Varna // Хранителен статус и физическа активност при идиопатична адолесцентна сколиоза в град Варнаen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailDimitar.Marinov@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по хигиена и епидемиология / Department of Hygiene and Epidemiologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages118en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record