Show simple item record

dc.creatorVeselina Vasileva / Веселина Василева
dc.date.accessioned2021-11-16T12:37:58Z
dc.date.available2021-11-16T12:37:58Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/1619
dc.description.abstractWe present a comprehensive and in-depth scientific study of health care in the transplant process in patients with kidney disease and the possibilities for optimizing the nurse's participation in it. Based on a detailed and in-depth review of the literature on the "transplantation process", such as a historical review of the emergence of the concept of kidney transplantation, an analysis of the modern state of the problem of "pre- and post-transplant preparation" and international experience, the main challenges and outstanding problems related to pre- and post-transplant care in nursing practice have been identified and a need to explore possibilities for optimization. The conclusions of the literary review justify the purpose and tasks of the dissertation work. This research aims to study the organization of health care in the transplant process in patients with kidney disease and to determine the possibilities for optimization.en_US
dc.description.abstractДисертационният труд представлява комплексно и задълбочено научно изследване на здравните грижи в трансплантационния процес при пациенти с бъбречни заболявания и възможностите за оптимизиране на участието на медицинската сестра в него. Въз основа на подробен и задълбочен преглед на литературата за „трансплантационен процес”, като исторически преглед на възникване на концепцията за бъбречна трансплантация, анализ на съвременното състояние на проблема „пред- и посттрансплантационна подготовка” и международния опит са изведени основните предизвикателства и нерешени проблеми, свързани с пред- и посттрансплантационните грижи в сестринската практика и е очертана необходимост от проучване на възможности за оптимизирането им. Изводите от литературния обзор обосновават целта и задачите на дисертационния труд. Целта на научното изследване e да се проучи организацията на здравните грижи в трансплантационния процес при пациенти с бъбречни заболявания и да се определят възможностите за оптимизирането им.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjecttransplantationen_US
dc.subjectkidney, transplant careen_US
dc.subjecttransplant patientsen_US
dc.subject.classificationЗдравни грижи / Auxiliary health care, Nursingen_US
dc.titleHealth Care in Transplantation Process in Patients with Kidney Disease // Здравни грижи в трансплантационния процес при пациенти с бъбречни заболяванияen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailoa@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по здравни грижи / Department of Auxiliary Healthcare and Nursingen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages255en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record