Show simple item record

dc.creatorDenitsa Zaneva-Hristova / Деница Занева-Христова
dc.date.accessioned2021-11-11T14:09:21Z
dc.date.available2021-11-11T14:09:21Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/1605
dc.description.abstractOne of the main etiological factors for the development of apical periodontitis is the presence of microorganisms colonizing the root canal system. To achieve optimal results from endodontic treatment, bacterial populations in the root canal must be eliminated or at least significantly reduced to levels compatible with the healing process of periapical tissues. The endodontic environment provides a selective medium for the creation of a mixed, predominantly anaerobic flora. The treatment of periodontitis aims to eliminate the etiological factor, i.e. microorganisms and their toxins; to influence the inflammatory process in the periapical tissues and to stimulate the healing process; to provide an airtight filling of the root canal to isolate the apical periodontium from contact with saliva in the oral cavity. The removal of the etiological factor is associated with mechanical and chemical treatment of the root canal. Since most endodontic problems are of microbial origin, their removal is considered the most important step in root canal therapy. The number of visits to treat infected root canals is one of the most discussed topics in endodontics. Endodontic treatment through multiple visits is a traditionally accepted method. However, an alternative protocol involving one visit has been proposed. The concept of treating root canals in one step was described in the 1980s.en_US
dc.description.abstractЕдин от основните етиологични фактори за развитието на апикалния периодонтит е наличието на микроорганизми, колонизиращи корено-каналната система. За да се постигне оптимален резултат от ендодонтското лечение, бактериалните популации в кореновия канал трябва да бъдат елиминирани или най-малкото да бъдат значително редуцирани до нива, съвместими с оздравителния процес на периапикалните тъкани. Ендодонтската среда осигурява селективно местообитание за създаване на смесена, преобладаващо анаеробна флора. Тази полимикробна общност и заобикалящата среда образуват една екосистема, която зависи от много фактори, както от страна на микроорганизма, така и от страна на микроорганизмите. Основните им биологични и патогенни свойства са антигенност, митогенна активност, хемотаксис, ензимна хистолиза и активиране на клетките-гостоприемници. При лечението на периодонтитите се цели да се премахне етиологичният фактор, т.е микроорганизмите и техните токсини; да се повлияе възпалителният процес в периапикалните тъкани и да се стимулира оздравителният процес; да се осигури херметично запълване на кореновия канал, с което да се изолира апикалният периодонциум от контакт със слюнката в устната кухина. Отстраняването на етиологичния фактор е свързано с механична и химична обработка на кореновия канал. Тъй като по-голямата част от ендодонтските проблеми са от микробен произход, тяхното отстраняване се счита за най-важната стъпка в терапията на кореновите канали. Броят на посещенията за лечение на инфектирани коренови канали е една от най-дискутираните теми в ендодонтията. Ендодонтското лечение чрез множествени посещения е традиционно приет метод. Въпреки това е предложен алтернативен протокол, включващ едно посещение.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectapical periodontitisen_US
dc.subjectroot canalen_US
dc.subjectendodontic treatmenten_US
dc.subjectone step treatmenten_US
dc.subject.classificationЗъболечение / Dental Treatmenten_US
dc.titleComparison of Treatment Methods for Chronic Periapical Inflammatory Diseases // Сравняване на методи за лечение на хронични периапикални възпалителни заболяванияen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailDenitsa.Zaneva@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по консервативно зъболечение и орална патология / Department of Conservative Dental Treatment and Oral Pathologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages185en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record