Show simple item record

dc.creatorDancheva, Zhivka / Данчева, Живкаen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T09:25:41Z
dc.date.available2019-08-09T09:25:41Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/159
dc.description.abstractBone Metastasis Pain is a major therapeutic problem, influencing physical, physiological health and the quality of life. The first radionuclide used for bone pain is 32-P. Nowadays, radiopharmaceutical therapy of bone cancer pain is conducted with several radiopharmeceuticals 89-Sr, 153-Sm, 186 Re. 89-Sr is a beta -emitter, with a half-life of 50.6 days and maximum range in bone tissue 3.5mm. There are some unresolved issues about its application outlined as future investigation issues in the guidelines of the European Association of Nuclear Medicine and the American Society of Nuclear medicine. The evaluation of chronic pain is difficult because of its holistic character, concerning not only the sensation of pain, but its physical impairment, emotional, psychological, economic, social and spiritual component. In this work we evaluate not only the therapy effect on the performance status, but on radiological studies as well, and define its influence on the time of progression of bone metastatic disease. There are insufficient number of studies about the synergistic effect of 89-Sr with conventional therapy such as bisphosphonates, chemotherapy and local radiotherapy. There are a small number of indication parameters consisting mainly of osteoblastic metastases and radiologically and scintigraphically proved bone metastases. In our study, we evaluated the role of pretherapeutic patient characteristics on the pain control after 89-Sr application, such as pretherapeutic performance status, additional observation on patients with mixed and osteolytic metastases, the extend of bone metastatic disease (oligometastases or multiple metastases), the presence of visceral metastases, except bone involvement. Furthermore we evaluate the pain flair phenomena, toxic effects and the role of further therapies. We summarize all data received in structured criteria for optimized selection of patients for therapy with 89-Sr.en_US
dc.description.abstractМетастатичната костна болест (МКБ) съпътства прогресията на множество различни злокачествени заболявания, но най-често се наблюдава при карцином на простатата, на гърдата и белия дроб. Контролът на раковата представлява голям проблем. Тя е хронична по характер и подобно на немалигнената хронична болка, тя е свързана с ограничение на пърформанс статуса (ПС) и психологичен дистрес. Използването на метаболитна радиофармацевтична терапия за лечение на болезнени костни метастази е било използвано изключително за палиативна терапия. Важно предимство на 89-Sr е възможността да се комбинира с медикаменти, прилагани за контрол на онкологичното заболяване - химиотерапия, лъчелечение, ендокринна и таргетна терапия. От направения анализ на литературата, остава открит въпросът за ползите от комбинираното лечение на 89-Sr с бифосфонат, химиотерапия или лъчелечение, по отношение на ПС, радиологичния отговор на костните метастази и времето до прогресия. Проведени са само три малки рандомизирани контролирани проучвания. В препоръките на EANM и SNM, като задача за бъдещи проучвания е заложено проучване на ефекта от добавянето на 89-Sr към конвенционалните лечения на МКБ. Разнородни са резултатите на изследователите относно ефекта от следващо приложение на 89-Sr и флеър феномена. Страничните ефекти на 89-Sr върху хемопоезата са добре проучени, но не се обръща достатъчно внимание върху влиянието на нискостепенната анемия, която е често явление при пациентите с множествени костни метастази. Правилният подбор на пациентите, които биха имали най-голяма полза от това лечение, е от основно значение за ефективния контрол на болковия синдром и прогнозата на пациента. Не са обобщени от подробни проучвания факторите, които оказват влияние върху ефекта от прилагането на 89-Sr, каквито са малигненото заболяване, изходния ПС, типа и разпространението на костните метастази, присъствие на висцерални метастази, изходни 1 или 2 степен на анемия. Изключително малък е опитът по отношение на остеолитичните метастази.BG
dc.subjectmetastatic bone painen_US
dc.subjectmetastasesen_US
dc.subjecttherapyen_US
dc.subjectMetastronen_US
dc.subjectradiopharmaceuticalen_US
dc.subjectradiologicalen_US
dc.subject.classificationОбразна диагностика и лъчелечение / Diagnostic Imaging and Radiotherapyen_US
dc.titleMetabolic Radiopharmaceutical Therapy with 89-Sr (Metastron) for Metastatic Bone Pain // Метаболитна радиофармацевтична терапия със 89-Sr (Metastron) при болезнени костни метастази.en_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailoa@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of Imaging Diagnostics and Radiotherapyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages128en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record