Show simple item record

dc.creatorAntoniya Barbukova- Kuzmanova / Антония Барбукова-Кузманова
dc.date.accessioned2021-11-03T14:14:17Z
dc.date.available2021-11-03T14:14:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/1589
dc.description.abstractThe paper evaluates and describes the microstructural changes of the retinal layers observed in children with hyperopic amblyopia and the changes that occurred after treatment with occlusion for 9 months. The study is performed using OCT-Angiography technology with a Zeiss apparatus, model CIRRUS HD-OCT. In the first part of the study, the participants are selected from children who underwent the screening program "Children's Vision", organized by Specialized Eye Hospital, Varna. The second part of the study included 48 subjects, divided into two groups: clinical group (n = 15) children with amblyopia and hyperopia, and control group - (n = 34) children with hyperopia and normal visual acuity in both eyes. Both groups are formed after signed written informed consent of parents/guardians of the participants. A complete eye examination and OCT-Angiography examinations are performed on the first examination of the control group of both eyes. The participants in the clinical group are examined in the same way at baseline. Visual acuity was examined 3 months after the initial examination, and 9 months later, visual acuity and OCT angiography. In the microstructural analysis of OST data, changes were found in the thickness of the retinal nerve fibre layer in individual quadrants and the density of capillaries in the surface layer of the foveal avascular zone in an area of 3x3 mm. It has been shown that the effect of occlusion treatment is a more pronounced thickening of the upper and lower quadrant retinal nerve fibre layer, compared to eyes with amblyopia, not amenable to treatment. There is a significant increase in the density of capillaries from the superficial plexus of capillaries with the effect of therapy. No change in the foveal avascular zone area was demonstrated regardless of the result of occlusion in children with amblyopia.en_US
dc.description.abstractТрудът оценява и описва микроструктурните промени на слоеве от ретината, които наблюдаваме при деца с хиперметропична амблиопия, както и настъпилите промени след лечение с оклузия за 9 – месечен период. Изследването се осъществява с помощта на Ангио- ОСТ технология, използвайки апарат на Zeiss, модел CIRRUS HD-OCT. В първа част на проучването е направен подбор на участниците от деца, преминали през СБОБАЛ след скрининг по програма „Детско зрение“ Във втората част на проучването са включени общо 48 субекта , разделени в две групи : клинична група (n= 15 ) деца с амблиопия и хиперметропия, и контролна група –(n= 34) деца с хиперметропия и нормална зрителна острота на двете очи. Двете групи са формирани след подписано писмено информирано съгласие от родители/настойници на участниците. Пълен очен преглед и ангио-ОСТ изследвания са направени на първи преглед на контролната група на двете очи, Участниците от клиничната група са изследвани по същия начин на изходно ниво , 3 месеца след начален преглед е изследвана зрителна острота, както и 9 месеца по- късно зрителна острота и направена ОСТ ангиография . При микроструктурния анализ на ОСТ данните са установени промени в дебелината на ретиналния неврофибрилерен слой в отделни квадранти, както и в плътността на капилярите в повърхностния слой на фовеалната аваскуларна зона в площ от 3х3мм. Доказа се, че при ефект от проведено лечение с оклузия се наблюдава по- изразено задебеляване на горен и долен квадрант ретиналния неврофибрилерен слой, спрямо очи с амблиопия , недодаващи се на проведено лечение. Установява се сигнификантно увеличение на плътността на капилярите от повърхностния плексус капиляри при ефект от терапията. Не се доказва промяна в площта на фовеална аваскуларна зона независимо от крайния резултат от оклузията при децата с амблиопия.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectamblyopiaen_US
dc.subjectretinal layersen_US
dc.subjectvisual acuityen_US
dc.subjectOCT angiographyen_US
dc.subjectretinal nerve fibre layeren_US
dc.subject.classificationОфталмология / Ophthalmologyen_US
dc.titleAmblyopia: Adequate Diagnosis, Treatment Options and Prospects for Microstructural Analysis with Advanced OCT Technology // Амблиопия – адекватна диагностика, възможности за лечение и перспективи за микроструктурен анализ със съвременна ОСТ технологияen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailoa@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по очни болести и зрителни науки / Department of Ophthalmology and Visual Sciencesen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages129en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record