Show simple item record

dc.creatorDimitar Stavrev / Димитър Ставрев
dc.date.accessioned2021-10-28T13:09:19Z
dc.date.available2021-10-28T13:09:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/1573
dc.description.abstractSurvival in the face of adversity at sea depends on both natural factors and the physical and mental preparation of the person in distress. The study aims to analyze the maritime accidents and catastrophes related to marine accidents and catastrophes of the health of those affected and, based on the conclusions, to identify measures to reduce and overcome water injuries at sea. The methods used are documentary, bibliographic, laboratory, experimental and survey. Determinants carry information about the ability of the subjects to preserve their health and life in the marine environment and provide effective assistance to victims of maritime accidents. The ability of the human body to respond quickly to changing environmental conditions with various physiological and cultural mechanisms allows survival. The study was conducted in Varna, Burgas, Ruse, Shumen, Sliven and Valchi Dol. In general, extreme situations at sea are by nature natural and man-made. The Republic of Bulgaria is threatened by all variants of maritime accidents and disasters, potentially leading to water injuries. Diversification of existing practices to limit them is appropriate. Marine water injuries are undoubtedly a major global public health problem with significant potential for impact. Effective prevention requires programs and policies that address specific risk factors. Ensuring safety for those living in the marine environment is directly linked to the training of emergency responders. This is done through measures based on a comprehensive research program.en_US
dc.description.abstractОцеляването при неблагополучия на море зависи, както от природните фактори, така и от подготовката, физическа и психическа на попадналия в бедствената ситуация. Целта разработката е да анализира свързаните с морските злополуки и катастрофи увреждания от морската среда на здравето на засегнатите и въз основа на направените изводи да се набележат мерки за намаляване и преодоляване на водния травматизъм на море. Използваните методи са документален, библиографски, лабораторен, експериментален и анкетен. Определящи са тези, които носят информация за способността на изследваните да съхранят здравето и живота си в морска среда и да оказват ефективна помощ на пострадали в морски злополуки. Способността на човешкото тяло бързо реагира на променящите се условия на заобикалящата среда с различни физиологични и културни механизми позволява оцеляването. Проучването е осъществено в градовете Варна, Бургас, Русе, Шумен, Сливен и Вълчи дол. Най-общо екстремните ситуации на море по своя произход са природни и причинени от човека. Република България е заплашена от всички варианти на морски злополуки и бедствия, потенциално водещи до воден травматизъм. Разнообразяването на съществуващите практики за ограничаването му са целесъобразни. Водният травматизъм в морска среда безспорно е основен глобален проблем в областта на общественото здраве със значителни възможности за повлияване. Ефективната превенция изисква програми и политики, които се отнасят до известни рискови фактори. Осигуряването на безопасност за пребиваващите в морска среда е пряко свързано с подготовката на оказващите помощ при злополуки. Това се осъществява с мерки, базиращи се на широкообхватна научна изследователска програма.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectsurvivalen_US
dc.subjectinjuryen_US
dc.subjectat seaen_US
dc.subjectmaritime accidentsen_US
dc.subject.classificationМедицина на бедствените ситуации / Disaster Medicineen_US
dc.titleMedical Aspects of Marine Water Injuries // Медицински аспекти на водния травматизъм на мореen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emaildimi.stavrev@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по медицина на бедствените ситуации и морска медицина / Department of Disaster Medicine and Marine Medicineen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages254en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreedscen_US
eprmuv.thesis.typepost-doctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record