Show simple item record

dc.creatorLora Nikiforova / Лора Никифорова
dc.date.accessioned2021-10-14T12:07:04Z
dc.date.available2021-10-14T12:07:04Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/1537
dc.description.abstractThe focus of the present paper is the optimisation of the systematic practical approach for the diagnosis and treatment of congenital laryngeal pathology in paediatric patients. The leading causes of stridor requiring hospitalisation and endoscopic examination of the airway in patients in neonatal, infant and nursery age for a period of 10 years were analysed. The causes of stridor in the target age groups requiring surgical treatment are presented. The sizes and proportions of paediatric patients with laryngomalacia were compared with those of healthy controls in the same age group - there are single similar studies in the literature, reaching conclusions only in terms of single parameters. The diagnostic significance of the static endoscopic picture in different types of laryngomalacia was assessed. Conclusions on the differences between static images of the larynx in laryngomalacia type 1 and 2 and type 3 have not been published. This is the first study to present results of performing type 2 supraglottoplasty with Harmonic Shears.en_US
dc.description.abstractАкцентът на настоящия труд е създаване на оптимизиран системен практически подход за диагностика и лечение на конгенитална ларингеална патология при педиатрични пациенти. Анализирани са водещите причини за стридор, налагащ хоспитализация и ендоскопско изследване на ДП при пациенти в неонатална, кърмаческа и яслена възраст за период от 10 години. Представени са причините за стридор в таргетните възрастови групи, налагащи оперативно лечение. Сравнени са размерите и пропорциите на педиатрични пациенти с ларингомалация със здрави контроли в същата възрастова група – съществуват единични подобни проучвания в литературата, достигащи до изводи само по отношение на единични параметри. За първи път е оценена диагностичната значимост на статичната ендоскопска картина при различни типове ларингомалация. Заключенията относно разликите между статичните образи на ларинкс при ларингомалация тип 1 и 2 и тип 3 не са публикувани до момента в литературата. Това е първото проучване, представящо резултати от извършване на супраглотопластика тип 2 с Harmonic Shears.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectlarynxen_US
dc.subjectlaryngeal pathologyen_US
dc.subjectstridoren_US
dc.subjectlaryngomalaciaen_US
dc.subject.classificationОториноларингология / Otorhinolaryngologyen_US
dc.titlePathologies of the Larynx in Neonates, Infants and Toddlers // Ларинеални проблеми при новородени, кърмачета и деца от 1 до 3 годиниen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailoa@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по неврохирургия и УНГ болести / Department of Neurosurgery and ENTen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages139en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record