Show simple item record

dc.creatorКиров, ФилипBG
dc.creatorKirov, PhilipEN
dc.date.accessioned2019-08-09T09:25:01Z
dc.date.available2019-08-09T09:25:01Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/152
dc.description.abstractМозъчните инсулти (МИ) са сред първите причини за преждевременна смърт и инвалидизация. Мащабността и високата социална цена на заболяването, го поставят в приоритетите на фундаментални, експериментални, изследователски и клинични проучвания. Въпросите за възможностите за стимулиране на неврорепаративните функции на мозъка след мозъчен удар през последните пет години стават изключително актуални с откриването експериментално на гени, стимулиращи аксоналната невропролиферация и пластичност на мозъка след мозъчен инфаркт. Фокусирането върху невропластичните възможности на мозъка след ОНМК поставя въпроса за сериозната вреда от нарушения сън, без значение на причината, върху възстановяването на мозъка. Това налага преразглеждане на полисомнографските изследвания като клинично необходими с цел диагностициране на онези пациенти, които се нуждаят от повлияване нарушенията на съня в първите дни след ОНМК. До момента няма публикувани резултати от полисомнографски изследвания до третия ден от началото на ОНМК при пациенти без сънна апнея и проследяване на функционалната независимост през следващите три месеца Цел на настоящата работа е да се проучат промените в структурата на съня при ОНМК, като се изследва тяхното прогностично значение за функционалното възстановяване на пациента.BG
dc.description.abstractStroke is one of the major cause of premature death and disability. The scale of social cost of the disease emphasizes its high priority for fundamental, experimental and clinical research in the field. Examining the options to stimulate neuron proliferation after stroke becomes increasingly important over the last five years, namely, after the discovery of genes responsible for axonal neuron proliferation and plasticity. Focus on brain neuroplasticity after stroke, the effect of the disturbed sleep /regardless of the cause/ on neuroreparation, is the main topic of this research. This rises the necessity for reassessment of sleep EEG studies in the first 72 hours after stroke as clinically important for recognizing patients with disturbed sleep. Currently, no published data come available on polysomnographic studies within the first three days after stroke onset in patients without sleep apnea or other known sleep disorder with a follow-up on functional recovery within three months. This study aims to investigate sleep structure in the first 72 hours after stroke onset in relation to the prognostic value for functional recovery.en_US
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectneurologyen_US
dc.subjectstrokeen_US
dc.subjectsleepen_US
dc.subjectneuron proliferationen_US
dc.subject‘brain neuroplasticity’en_US
dc.subject.classificationНеврология / Neurologyen_US
dc.titlePrognostic Value of Sleep Structure in Acute Stroke // Прогностично значение на структурата на съня при остри нарушения на мозъчното кръвообращениеen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailoa@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по нервни болести и невронауки / Department of Neurology and Neuroscienceen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages134en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record