Show simple item record

dc.creatorZhivko Zhekov / Живко Жеков
dc.date.accessioned2021-07-12T08:09:59Z
dc.date.available2021-07-12T08:09:59Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/1287
dc.description.abstractInduced abortion is one of the most common gynaecological procedures. Worldwide, more than 56 million abortions are performed annually, 88.0% in developing countries. In percentage terms, abortions in the second quarter accounted for 10.0% –15.0% of all abortions. Surgical abortion is one of the most common causes of gynaecological diseases, infertility, and miscarriage. The term 'medical abortion' means the termination of a pregnancy using drugs that cause induced abortion. As an alternative to surgical abortion, medical abortion is performed. The idea of medical abortion is old, but the development of methods for its implementation based on scientific evidence became possible in the late twentieth century. The dissertation is based on 420 medical and surgical abortions during the first and second trimester of pregnancy, divided into four groups respectively: 140 medical and 140 surgical abortions in the first trimester, and 70 medical and 70 surgical abortions in the second trimester. The applied methods were anamnesis, physical and gynecological examination, laboratory methods, medical and surgical methods, and statistical methods. We performed a comparative analysis of the used medical and surgical methods of abortion in modern obstetric and gynecological practice, optimizing the criteria for application of procedures in the first and second trimester of pregnancy. Risk factors for early and late complications in patients after medical and surgical abortion were also analyzed.en_US
dc.description.abstractПрекъсването на бременността е най-често срещаната гинекологична процедура. В световен мащаб годишно се извършват над 56 милиона аборта, 88,0% от тях са в развиващите се страни. В процентно съотношение абортите през второто тримесечие представляват 10,0 –15,0% от всички аборти. Хирургичният аборт е една от най-честите причини за гинекологични заболявания, безплодие и спонтанен аборт. Терминът „медикаментозен аборт“ означава прекъсване на бременността с помощта на лекарствени средства. Идеята за медикаментозен аборт е стара, но разработването на методи за реализирането ѝ, базирани на научни доказателства, става възможно в края на XX в. Дисертационният труд се обосновава върху 420 медикаментозни и хирургични аборта през първи и втори триместър от бременността, разделени в четири групи съответно: 140 медикаментозни и 140 хирургични аборта първи триместър, и 70 медикаментозни и 70 хирургични аборта във втори триместър. Приложените методики бяха анамнеза, физикален и гинекологичен преглед, лабораторни методи, медикаментозен и хирургични методи, и статистически методи. Целта на обследването беше да се извърши сравнителен анализ на използваните медикаментозен и хирургичен метод за аборт в съвременната акушеро-гинекологична практика, като се оптимизират критериите за приложение на процедурите в първи и втори триместър на бременността. Анализираха се и рисковите фактори за ранни и късни усложнения при пациентите след медикаментозен и хирургичен аборт.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectabortionen_US
dc.subjectpregnancy terminationen_US
dc.subjectsurgical abortionen_US
dc.subjectmedical abortionen_US
dc.subject.classificationАкушерство и гинекология / Obstetrics and Gynaecologyen_US
dc.titleMethods of Induced Abortion in Obstetrics and Gynaecological Practice // Методи за прекъсване на бременността в акушеро-гинекологичната практикаen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailoa@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по акушерство и гинекология / Department of Obstetrics and Gynaecologyen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages150en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record