Show simple item record

dc.creatorIgnatov, Valentin / Игнатов, Валентинen_US
dc.date.accessioned2019-08-09T09:16:39Z
dc.date.available2019-08-09T09:16:39Z
dc.date.issued2005en_US
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/120
dc.description.abstract[EN] Acute bleeding from the upper gastrointestinal tract is still a serious challenge to surgeons, endoscopists, gastroenterologists. This thesis treats that vital and difficult issue in urgent surgery, namely gastroduodenal bleeding, which occurs in 40 to 120/100 000 patients out of those with peptic disease. Despite the achievements of modern diagnostic process, endoscopic surgery and resustation steps taken, total mortality caused by acute bleeding from upper GIT continues to be high, ranging from 6 to 18 percent. Aim of the thesis: Implementation into clinical practice and analysis of results from the application of Nd: YAG laser hemostasis in patients with bleeding gastric and duodenal ulcers in terms of urgency. 325 patients with acute bleeding from gastric and duodenal ulcers were included in this study. In 295 of the cases Nd: YAG laser photocoagulation was applied; in 30 patients - monopolar electrocoagulation. Emergency diagnostic and Nd: YAG laser photocoagulation was carried out for 298 patients within the second hour of reception. The method of Nd: YAG laser photocoagulation is described in detail. In 132 patients Nd: YAG laser photocoagulation only was administered, while at 144 patients Nd: YAG laser photocoagulation + PPIs (Omeprazole) was carried out. A detailed analysis of the results was executed. Success rate in Nd: YAG laser photocoagulation is 93.55 percent compared to 46.66% when monopolar electrocoagulation is applied. The morphological tissue changes under laser beam influence were studied. Sharp mucosa changes within the first 24th hrs were observed, as well as changes after the 3rd to 5th day, and changes in the period of 1st to 2nd months. The Nd: YAG laser photocoagulation proved to have healing and lasting therapeutic effect. An economic analysis for the application of Nd: YAG laser photocoagulation in patients with acute bleeding of gastric and duodenal ulcers was additionally performed. The results resonate with the latest trends and advances in mini-invasive and endoscopic surgery. /////// /////// [BG] Острото кървене от горния отдел на гастроинтестиналния тракт продължава да е сериозно предизвикателство към хирурзи, ендоскописти, гастроентеролози. Дисертационният труд третира актуален и труден проблем на спешната хирургия, а именно гастродуоденалните хеморагии, които са от 40 до 120/100 000 пациента от болните с пептична болест. Въпреки съвременните достижения на диагностичния процес, ендоскопската хирургия и ресуститационните мероприятия, общият леталитет при остро кървене от горния отдел на ГИТ продължава да е висок, вариращ от 6 до 18 процента. Целта на дисертацията е: внедряване в клиничната практика и анализ на резултатите от приложението на Nd:YAG лазерната хемостаза при пациенти с кървене от СДЯ в условията на спешност. Проучени са 325 болни с остро кървене от СДЯ. При 295 е извършена Nd:YAG ЛФК. При 30 пациента - монополярна електрокоагулация. До втория час от приемането на пациентите, при 298 е извършена спешна диагностика и Nd:YAG лазерна фотокоагулация. Методът на Nd:YAG ЛФК е описан подробно. При 132 болни е приложена Nd:YAG ЛФК самостоятелно, при 144 е приложена Nd:YAG ЛФК+ИПП (Omeprazole). Направен е подробен анализ на получените резултати. Успеваемостта при Nd:YAG ЛФК е 93.55 процента, а при монополярната електрокоагулация 46.66 процента. Проучени са морфологичните промени в тъканите под действието на лазерния лъч. Проследени са острите промени в лигавицата до 24-ия час, както и промените след 3-ия до 5-ия ден, както и промените от 1 до 2 месеца. Показва се, че Nd:YAG има епителизиращ и траен терапевтичен ефект. Направен е и икономически анализ при пациенти, лекувани с Nd:YAG ЛФК при остро кървене от СДЯ. Получените резултати са в резонанс с новите тенденции и достижения в миниинвазивната и ендоскопска хирургия.en_US
dc.subjectNd: YAG laser therapyen_US
dc.subjectgastric and duodenal ulcersen_US
dc.subjectphotocoagulationen_US
dc.subjectmonopolar electrocoagulationen_US
dc.subject.classificationХирургия / Surgeryen_US
dc.titleDiagnostic and treatment tactics and Nd: YAG laser therapy in conditions of acute bleeding associated with gastric and duodenal ulcers // Диагностичнo-лечебна тактика и Nd:YAG лазер терапия в условията на остро кървене от стомашни и дуоденални язвиen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailvalentin.ignatov@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentDepartment of General and Operative Surgeryen_US
eprmuv.institutionMedical University of Varnaen_US
eprmuv.pages150en_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record