Show simple item record

dc.creatorMilena Nankova / Милена Нанкова
dc.date.accessioned2021-04-15T15:16:09Z
dc.date.available2021-04-15T15:16:09Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://repository.mu-varna.bg/handle/nls/1001
dc.description.abstractPerioperative assessment and behaviour in surgical interventions in nursing practice require attention and focus on various aspects of the patient's condition. The changes in organisational activity and the technological progress in laparoscopic and robotic surgery are significant factors determining the specifics of activities and care. The complexity created by the growing age population and advances in surgical technology pose challenges in providing safe perioperative care. Advances in surgery have focused on minimising the invasiveness of surgical procedures. Robotic technology and the increased use of minimally invasive surgical approaches are changing the operating room team and nurses caring for patients work. To ensure quality care, there is an increasing need to understand the history of robotics, current technology applications, and healthcare professionals' responsibilities during the perioperative period. Nursing activities and care largely determine the patient's comfort and condition, manifesting complications and recovery after minimally invasive surgery. The nurse in a surgical clinic/ward monitors the patient's general condition daily, applying the standards of minimally invasive surgery within her competencies in the field of nursing care. The nurse's role is the key to coordinating and performing tasks in the overall process of a minimally invasive surgical procedure. Advances in technology and requirements for teamwork require medical professionals to adapt behaviour to the new environment.en_US
dc.description.abstractПериоперативната оценка и поведение при оперативни интервенции изискват в сестринската практика внимание и съсредоточаване върху различните аспекти от състоянието на пациента. Съществени фактори, определящи спецификата на дейности и грижи са промените в организационната дейност и технологичния напредък в лапароскопската и роботизирана хирургия. Роботизираната технология и увеличеното използване на минимално инвазивни хирургични подходи променят средата, в която работи екипът на операционната зала и медицинските сестри, които се грижат за пациентите. За осигуряване на качествена грижа все повече се налага необходимост от разбиране на историята на роботиката, настоящите приложения на технологията и отговорностите на професионалистите по здравни грижи по време на пери оперативния период. Сестринските дейности и грижи определят до голяма степен комфорта и състоянието на пациента, проявата на усложнения и възстановяването след мини-инвазивни оперативни интервенции. Медицинската сестра в хирургичната клиниката/отделение ежедневно наблюдава общото състояние на болния, като прилага стандартите на мини-инвазивната хирургия, в рамките на компетентностите си в областта на сестринските грижи. Работата в екип е начело на съответните насоки за добри практики и емпирични изследвания. Изграждането на професионален мултидисциплинарен медицински екип в лапароскопската и роботизирана хирургия изисква инвестиции и мотивация. Ролята на медицинската сестра е ключова за координиране и изпълнение на задачите в цялостния процес на мини-инвазивна оперативна процедура. Напредването на технологиите и изискванията за работа в екип, изискват от медицинските специалисти адаптиране на поведението към новата среда.BG
dc.publisherMedical University of Varnaen_US
dc.subjectrobotic surgeryen_US
dc.subjectlaparoscopic surgeryen_US
dc.subjectperioperativeen_US
dc.subjectquality careen_US
dc.subjectteamworken_US
dc.subject.classificationЗдравни грижи / Auxiliary health care, Nursingen_US
dc.titleRole and Duties of the Nurse as Part of a Laparoscopic and Robotic Surgery Team // Роля и функция на медицинската сестра като част от екип за лапароскопска и роботизирана хирургияen_US
dc.typethesisen_US
eprmuv.creator.emailMilena.Nankova@mu-varna.bgen_US
eprmuv.departmentКатедра по здравни грижи / Department of Auxiliary Healthcare and Nursingen_US
eprmuv.institutionMedical Univercity of Varnaen_US
eprmuv.pages189en_US
eprmuv.publication.placeVarnaen_US
eprmuv.thesis.degreephden_US
eprmuv.thesis.typedoctoralen_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record