Now showing items 48-67 of 74

   Subject Heading
   Организация и икономика на фармацията / Pharmaceutical Economics [3]
   Ортодонтия / Orthodontics [10]
   Ортопедия и травматология / Orthopaedics and Traumatology [18]
   Офталмология / Ophthalmology [20]
   Пародонтология и дентална имплантология / Periodontology and Dental Implantology [7]
   Патология и съдебна медицина / Pathology and Forensic Medicine [9]
   Патологоанатомия и цитопатология / Pathoanatomy and cytopathology [1]
   Педиатрия / Paediatrics [12]
   Право, бизнес / Law, Business [6]
   Професионални болести / Occupational Diseases [1]
   Психиатрия и медицинска психология / Psychiatry and Medical Psychology [32]
   Социална медицина и организация на здравеопазването / Social Medicine and Organization of Healthcare [34]
   Спорт / Sports [1]
   Сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология / Cardiovascular Surgery and Invasive Cardiology [11]
   УНГ болести / ENT diseases [4]
   Урология / Urology [6]
   Фармакология / Pharmacology [3]
   Фармакология, токсикология и фармакотерапия / Pharmacology, Toxicology and Pharmacotherapy [12]
   Фармацевтична химия / Pharmaceutical Chemistry [2]
   Фармацевтични технологии / Pharmaceutical Technologies [3]